Vägen till en god hälsa

Hälsa

Sverige måste bli bättre på HLR

10050157--

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. det spelar ingen roll om du är rökare, tränar aktivt, en soffpotatis eller ung som gammal. Det finns så klart riskgrupper, men i slutändan löper alla en risk att drabbas av detta.

Det värsta är att endast 5-10 % av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp, faktiskt överlever. Det tar helt enkelt få lång tid att få hjälp så hjärtat startar aldrig igen.

Ett hjärtstopp är inte detsamma som en hjärtinfarkt. Vid en hjärtinfarkt får hjärtmuskeln syrebrist och dess förmåga att pumpa blod försämras markant. En hjärtinfarkt kan dock leda till hjärtstopp. Vid hjärtstopp är det de elektroniska signalerna som inte fungerar rätt. Hjärtat tappar sin rytm, kan man säga, vilket leder till att hjärtat flimrar istället för att slå och kan inte pumpa blod alls.  Hjärnan är vårt mest känsliga organ och utan syretillförsel och blod, klarar den sig bara i några minuter.

För att säkra personens överlevnad måste man börja med hjärt- och lungräddning så fort som möjligt. Man ska också ha en hjärtstartare för att öka chanserna. Hjärt- och lungräddningen, när man trycker hårt ned på bröstet och andas i personens mun, är ett sätt att göra kroppens jobb åt kroppen eftersom den inte längre är förmögen. Hjärtstartaren ger en elchock som ska få hjärtat att hitta tillbaka till sin rytm och börja pumpa blod igen.

Hjärtstartarna som finns nuförtiden är lättanvända. De är utformad så även de som är outbildade inom medicin eller hjärt- och lungräddning ska kunna använda dem. Hjärtstartaren har klara instruktioner och kan även ha en röst som berättar vad du måste göra.

Orsakerna till plötsligt hjärtstopp är luddiga, det finns inga klara svar. Risken stiger med åldern, men vem som helst kan egentligen drabbas. En del har medfödda hjärtfel som de kanske inte visste om, andra får en hjärtinfarkt. Man kan också få hjärtstopp av ett plötsligt hårt slag mot bröstkorgen.

I Sverige är vi dåliga på att utbilda och uppmana till folket att lära sig hjärt- och lungräddning. Det borde vara obligatoriskt och självklar kunskap att ha, på samma sätt som att kunna cykla eller räkna matte. Det finns kurser att gå och vi uppmanar alla som läser detta att dra sitt strå till stacken och lära sig detta: för en dag kan du tyvärr vara tvungen att använda den livsräddande kunskap.