Vägen till en god hälsa

Hälsa

God mental hälsa

950709-smiling-business-man-portrait

Vår  psykiska hälsa är minst lika viktigt som vår fysiska, detta handlar helt enkelt om att må bra inombords, att kunna vara nöjd med sig själv och sitt liv som en helhet.

Med god mental hälsa kan vi bättre hantera saker som händer i livet och det är en stor stöd när det väl behövs. Vad som i slutändan krävs för att få god mental hälsa kommer att vara delvis universellt, delvis individuellt.

Alla känner vi någon gång ångest, oro, nedstämdhet eller stress, det är allt en naturlig del av livet. Ofta hjälper det att tala om det med en närstående.

En stor anledning till både lycka och problem är förhållanden. Varje år är det många par som separerar på grund av problem de inte kunnat lösa, en hel del gör detta utan att ens ha sökt hjälp. Det finns många platser som erbjuder parterapi, för par Stockholm kan man till exempel få hjälp från mottagningar som Ny insikt.

Om man känner sig nedstämd, stressad eller orolig så kan det ibland finnas yttre faktorer som spelar in och om man vet var problemet ligger så kan man kanske komma till rätta med det på egen hand, eller genom att tala med en vän. I andra fall är det inte lika enkelt. Då kan det vara nödvändigt att söka sig till någon utomstående som hjälpa till att se situationen ur ett annat perspektiv, identifiera problem och se möjliga åtgärder.

Det finns flera tecken man kan försöka vara uppmärksam på att man skulle behöva tala med någon professionell:

  • Livet har känts meningslöst och tungt under en lägre tid.
  • Man gråter ofta utan att riktigt veta varför.
  • Man känner sig mindervärdig.
  • Man har konstant svårt att somna eller lider av svåra mardrömmar.
  • Man tänker ofta på hur svårt livet är och allt hemsk som kan hända.
  • Man tycker att livet inte är värt något.

Detta är också saker man ska försöka vara uppmärksam på vad gäller sin partner, familjemedlemmar och andra anhöriga.

Det har gjorts många studier vad gäller mental hälsa och mycket tyder på att det finns saker vi kan göra i vår vardag för att hjälpa till att förhindra men även lindra flera problem. Ett tips som många deprimerade får är att röra på sig, bara något så enkelt som dagliga promenader kan göra stor effekt för vissa. Att ha ett skyddsnät av personer i sin närhet är också ett mycket bra verktyg för att hantera motgångar och problem.

En annan viktig del för vårt psykiska välbefinnande är sömnen, som absolut är värd att se över ifall man känner sig nedstämd. Långvarig sömnbrist ökar bland annat risken för att drabbas av depression och hjärt-kärlsjukdom, som till exempel förhöjt blodtryck. Med en god sömnrutin så blir den risken mindre och det blir lättare att hantera stress och andra påfrestningar under dagtid.

Musik och konst har även visad sig kunna vara terapeutiskt, det samma gäller att göra saker man finner roliga och kreativa.